Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat pública 2020

A data 19 de juny de 2020 s’ha publicat la convocatòria d’aquests ajuts al DOGC. Podeu consultar tota la informació a http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9653_Ajuts-a-la-gestio-forestal-sostenible-en-finques-de-titularitat-publica

Data límit de sol·licitud: 20 de juliol de 2020