Ajuts per al foment de les ADF 2021

El termini màxim per executar i justificar les actuacions objecte de subvenció serà fins al 15 d’octubre de 2021