Selecció per a borsa treball estiu 2021

Objectiu

Realitzar una selecció de persones per a la borsa d’on es cobriran les places laborals vacants de la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu 2021.

Formulari d’inscripció a la borsa

https://forms.office.com/r/UjDVbsNKCz (Límit: 9 de maig a les 23.45 h:)

Període de validesa de la borsa

Del 1 de juny al 30 de setembre de 2021.

Categoria laboral

Oficial de prevenció d’incendis forestals segons conveni d’activitats forestals de Catalunya (79100045012013)

Salari

1.672,70 € mensuals (pagues extres prorratejades incloses) segons taula salarial del conveni per al 2021.

Nombre de places vacants a cobrir

Es preveu haver de cobrir de 6 a 12 places, així com les possibles ampliacions i baixes que es puguin produir durant el període de validesa de la borsa.

Lloc de treball

Comarques del Baix Empordà, Gironès i Pla de l’Estany. Principalment Massissos forestals de Ardenya-Cadiretes, Les Gavarres i El Montgrí.

Calendari de treball

De mitjans de juny a principis de setembre aproximadament. A concretar segons disponibilitat pressupostària del conveni a signar amb l’administració.

Horari de treball

De 7.00 a 14.00 en dies de baix risc d’incendi (ALFA 0 i ALFA 1), de 12.00 a 19.00 en dies d’alt risc d’incendis (ALFA 2 i ALFA 3) de dilluns a diumenge amb dies de descans segons torn.

Tasques a realitzar

 • Conducció i manteniment bàsic de vehicles 4×4 preparats per a treballs forestals i primera intervenció en connats d’incendis forestal.
 • Ús i manteniment d’eines forestals: mecàniques i manuals.
 • Adequació de pistes forestals: obertura de caixa, manteniment bàsics de pistes, neteja de cunetes.
 • Adequació d’espais oberts: desbrossatge de camps i marges.
 • Adequació de punts d’aigua i altres infraestructures de prevenció: desbrossatge d’entorn, neteja de basses i dipòsits, comprovació i reparació de les preses d’aigua.
 • Adequació de punts d’afluència pública: desbrossatge, millora i neteja de l’entorn.
 • Adequació de senyalítica: Instal·lació i reparació d’elements indicadors i informatius.
 • Obertura i adequació de franges vials: desbrossatge de sota bosc, tala d’arbust i petit arbrat, poda baixa.
 • Obertura i adequació de punts estratègics: desbrossatge de sota bosc, tala d’arbust i petit arbrat, poda baixa.
 • Enretirada i adequació d’abocaments en zona forestal
 • Vigilància i control d’indicis d’incendi forestal.
 • Primera intervenció en connats d’incendi forestal.
 • Suport al control d’accés en cas de tancament de massís per molt alt risc d’incendi forestal.
 • Informació, conscienciació i guiatge a visitants i residents.
 • Seguiment, guiatge i orientació per radio, telèfon o Internet d’unitats de prevenció i extinció d’incendis.

Requisits

Els interessants han de complir els següents requisits:

 • Tenir més de 18 anys.
 • No tenir cap impediment legal per poder disposar d’un contracte laboral a l’estat espanyol durant el període de vigència de la borsa.
 • Tenir permís de conduir B vigent i no tenir cap condemna privatòria de la seva validesa durant el període de vigència de la borsa.
 • Parlar, entendre, llegir i escriure perfectament el català i el castellà.
 • Disposar de titulació oficial de ESO o altre estudi oficial equivalent.
 • Coneixements en l’ús i manteniment d’eines i maquinària forestal.
 • Coneixements en la conducció i manteniment de vehicles 4×4.

Es valorarà

 • Disposar de la titulació de grau mitjà en aprofitament i conservació del medi natural: 0,2 punts
 • Disposar de la titulació de grau superior en gestió forestal i medi natural: 0,5 punts
 • Estar matriculat durant el curs 2020-2021 en estudis de grau superior forestal: 0,2 punts
 • Carnet ECC1: 0,2 punts
 • Carnet ECC2: 0,2 punts
 • Ser voluntari ADF actiu l’hivern 2021: 0,2 punts
 • Ser voluntari ADF actiu l’hivern 2021 en una ADF de la Federació: 0,4 punts
 • Disposar, o aprovar abans de 1 de juny 2021, el curs d’extinció d’incendis forestals 1 del ISPC: 0,2 punts
 • Demostrar coneixements del massís de Les Gavarres: 0,2 punts
 • Demostrar coneixement del massís d’Ardenya-Cadiretes: 0,2 punts
 • Demostrar coneixement del massís de Montgrí: 0,2 punts
 • Demostrar coneixements d’anglès: 0,2 punts
 • Demostrar coneixements de francès: 0,2 punts
 • Coneixements d’altre llengua estrangera: 0,1 punts

Calendari del procés de classificació de la borsa

 • Dimecres 12 de maig de 2021: Publicació a la web de la federació de les 30 persones acceptades a la selecció.
 • Dissabte 15 de maig de 2021: Prova presencial de coneixements i validació de mèrits.
 • Dimecres 19 de maig de 2021: Publicació dels resultats provisionals de la prova de coneixements (APTE o NO APTE) i els punts de mèrits.
 • Divendres 21 de maig de 2021: Publicació de la classificació definitiva de la borsa.