Memòria del servei de vigilància de massissos d’Ardenya-Cadiretes, Les Gavarres i El Montgrí de l’estiu 2021

El passat diumenge 5 de setembre va finalitzar el servei de vigilància de massissos que la Federació ADF Les Gavarres organitza amb el suport econòmic de la Diputació de Girona. Podeu descarregar-vos la memòria a : https://www.adfgavarres.cat/wp-content/uploads/2021/10/Memoria-final-servei-de-vigilancia-incendis-2021.pdf