Cursos de formació bàsica ADF 2021-2022

Des de la Federació hem programat quatre cursos de formació bàsica ADF arreu del territori de la Federació ADF Les Gavarres de 4 hores de duració (de 8.45 a 13.00).

Inscripcions

Per a informació i inscripcions escriviu a: federacio@adfgavarres.cat

Programa de formació

  1. Antecedents, objectius, estructura i organització de les ADF
  2. Normativa bàsica
  3. Prevenció d’incendis forestals
  4. Comunicacions de les ADF (Telèfons, Xarxes socials, missatgeria, ràdios)
  5. Cartografia bàsica

A tots els assistents se’ls entregarà un dossier físic o digital que hauran de portar llegit el dia de la formació. En els últims 30 minuts s’haurà de respondre correctament un qüestionari per validar l’adquisició de conceptes bàsics.