Ajuts al foment de les ADF 2022

En data 28 de març de 2022 s’ha publicat el DOGC la convocatòria dels ajuts al foment de les ADF per a l’any 2022. Trobareu tota la informació i el procés de tramitació a

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8750_Subvencions-per-al-foment-de-les-actuacions-de-les-agrupacions-de-defensa-forestal-ADF

  • Termini de presentació de la sol·licitud: dimecres 20 d’abril de 2022
  • Termini de justificació: 15 d’octubre de 2022