Convocatòria ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública 2022

A data divendres 9 de setembre de 2022 ha estat publicada al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d’incendis forestals i la restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) (ref. BDNS 644849).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=937112