Instrucció 1/2020 sobre la limitació operativa de les ADF amb motiu del SARS-COV-2

Instrucció del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya que afecta a l’activitat de les ADF durant la pandèmia de SARS-COV-2: https://www.adfgavarres.cat/wp-content/uploads/2020/04/Instrucció-ADF-Coronavirus.pdf