Aclariment actuacions ADF durant la pandèmia de SARS-COV-2

El Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya ha publicat els següent document amb aclariments sobre les actuacions de les ADF durant la pandèmica de SARS-COV-2: https://www.adfgavarres.cat/wp-content/uploads/2020/04/Expicacions-capacitat-ADF.pdf