Mòdul 3: El voluntariat ADF

Què és el personal voluntari?

El personal voluntari són persones que lliurement dediquen part del seu temps lliure al servei dels altres o de la comunitat sense voler percebre res a canvi.

 • Lliurament: Ningú l’obliga a prendre aquesta elecció.
 • Part del seu temps lliure: Sense que la dedicació interfereixi en les obligacions professionals ni familiars.
 • Al servei dels altres o la comunitat: L’objectiu de la dedicació beneficia a tothom.
 • Sense percebre res a canvi: No obté res tangible ni material.
Imatge

Què és un voluntari ADF?

És una persona d’entre 16 i 80 anys que lliurement dedica part del seu tems lliure a treballar desinteressadament formant part del personal voluntari d’una ADF per evitar els danys que puguin causar els incendis forestals en un territori al qual hi té una vinculació.

Què és un col·laborador ADF?

Un col·laborador part del personal voluntari de l’ADF que lliurement dedica temps a l’entitat quan aquesta, puntualment o en una emergència, el necessita pels seus coneixements o habilitats. La diferència amb un voluntari és que el voluntari s’ofereix a l’ADF i un col·laborador el va a buscar l’ADF quan li convé.

Perquè fer-se voluntari ADF?

Cada persona és diferent i amb els anys podem dir que la gent que es fa voluntària ADF és per una de les següents raons:

 • Conèixer el territori.
 • Aprendre.
 • Rebre formació.
 • Viure experiències.
 • Fer exercici.
 • Col·laborar a protegir el patrimoni natural.
 • Fer amics.
 • Sentir-se realitzat.

Quines tasques realitza un voluntari en una ADF?

Els voluntaris d’una ADF habitualment fan:

 • Accions de conscienciació.
 • Comprovacións i manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis.
 • Adequació d’entorns forestals de freqüentació pública.
 • Serveis preventius i de vigilància d’incendis forestals.
 • Manteniment de vehicles i maquinària.

Extraordinariament fan:

 • Primera intervenció en incendis forestals.
 • Suport a l’extinció d’incendis forestals.

Què és compromís de voluntariat?

És un document d’acord entre el voluntari i l’ADF on s’estipula la dedicació i els drets i deures de cada voluntari.

Quina assegurança tenen els voluntaris de l’ADF?

Els voluntaris que disposen de carnet ADF estan coberts per una assegurança de responsabilitat civil i una assegurança d’accidents durant el ser servei. Cal tenir en compte que perquè l’assegurança sigui efectiva s’ha d’haver comunicat l’inici de servei a control central ADF i al control central dels Agents Rurals a través del coordinador o cap de colla.

Assegurança de responsabilitat civil

 • Assegurador: MUSSAP
 • Assegurats: Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya
 • Numero de pòlissa: 1.287.177
 • Garanties: La responsabilitat civil general pels danys materials (inclosos els ocasionats a vehicles utilitzats en l’extinció d’incendis forestals pels voluntaris forestals de les ADF) i personals derivats de les activitats desenvolupades per les ADF com a conseqüència de la prevenció i extinció d’incendis forestals.
 • Sumes assegurades: 2.000.000 €
 • Amb el sublímits següents:
 • 125.000,-€ per tractor
 • 24.000,-€ per bota
 • 19.000,-€ per vehicle tot terreny o turisme
 • 30.000,-€ per vehicle camió

Resten excloses les reclamacions que pugui haver per danys materials ocasionats a ciclomotors i motocicletes.

Assegurança d’accidents

 • Assegurador: MUSSAP
 • Assegurats: Tot el personal voluntari que col·labori amb les tasques pròpies de prevenció i extinció d’incendis forestals amb edats compreses entre els 16 i 70 anys.
 • Numero de pòlissa: 1.287.178
 • Objecte de la cobertura: la mort o la invalidesa i la incapacitat temporal hospitalària que pugui esdevenir als assegurats quan estiguin col·laborant amb les ADF en tasques pròpies de prevenció i extinció d’incendis forestals.
 • Sumes assegurades:
 • 66.111,-€ per mort per accident
 • 108.182,-€ per invalides per accident
 • 25,-€/dia incapacitat temporal hospitalària per accident
 • *Incapacitat Temporal no Hospitalària: NO GARANTIDA