Formació per a obtenció carnet verd ADF

La formació per a la obtenció del carnet verd ADF consta de quatre jornades presencials de cinc hores, habitualment dissabtes matí de 8.30 a 13.30 h, i una validació final dels coneixement obtinguts al final de la 4a jornada.

  • Jornada 1: Seguretat en el treball forestal i primers auxilis
  • Jornada 2: Ús i manteniment bàsic desbrossadora
  • Jornada 3: Ús i manteniment bàsic motoserra
  • Jornada 4: Introducció a les ADF i a la prevenció d’incendis. Validació de coneixements obtinguts.