Missió i activitats de la Federació ADF Les Gavarres

Missió

La missió de la Federació és la lluita integral contra els incendis forestals, que inclourà les tasques següents:

 • Assessorar i donar suport a tots nivells a les Agrupacions de Defensa Forestal federades.
 • Negociar amb les administracions convenis o programes de col·laboració, i les subvencions corresponents, sense que afectin a les que tenen dret individualment cadascuna de les ADF federades.
 • Oferir coordinació a les ADF federades en les actuacions i intervencions que ho requereixin.
 • Consensuar prioritats i posar en comú necessitats i propostes de tots els federats.
 • Coordinar la gestió del voluntariat, per a simplificar la formació i localització de tots els efectius en cas d’emergència o necessitat.
 • Estar alerta de totes les novetats que puguin interessar a les ADF federades per a posar-ho en el seu coneixement el més aviat possible.

Activitats

 • Seguiment i participació en la redacció de plans de prevenció d’incendis a nivells supramunicipals.
 • Cursos de formació bàsica per als nous membres de les ADF vàlids per a la tramitació del carnet verd ADF.
 • Monogràfics formatius sobre temes d’interès per als membres de les ADF federades.
 • Suport tècnic per a la gestió del voluntariat a les ADF Federades.
 • Jornades pràctiques de coordinació operativa de suport a l’extinció entre els membres de les ADF Federades.
 • Suport i assessorament en la tramitació d’ajuts i subvencions.
 • Gestió del material comú de la Federació.