Tramitació de sol·licitud de carnet groc ADF

Cal enviar a adf.agricultura@gencat.cat els documents següents:

  1. Petició signada del carnet groc (col·lectiva o individual)
  2. Declaració signada responsable de salut
  3. Foto digital del voluntari (recomanable amb roba ADF)
  4. Foto de l’anvers i revers del DNI del voluntari
  5. En renovacions foto del carnet ADF caducat davant i darrera

Formularis