Catàleg de serveis

Aquest és el catàleg de serveis de la Federació ADF Les Gavarres a les ADF que hi són federades aprovat el dissabte 6 de novembre de 2021 en assemblea general.

Representativitat

La Federació ADF Les Gavarres actua com a representant de les ADF que hi són federades davant els següents organismes i entitats:

 • Diputació de Girona
 • Generalitat de Catalunya
 • Secretariat d’ADF de Catalunya
 • Bombers
 • Agents Rurals
 • Ajuntaments
 • Consorci Gavarres
 • Qualsevol entitat de l’àmbit territorial que requereixi de la nostra assistència

Mailing a totes les ADF Federades

S’ofereix un servei de notificacions a totes les ADF Federades, en el format que elles sol·licitin (via mail, telèfon…) sobre les novetats en normativa, convocatòria ajuts, noticies rellevants del nostre sector.

Tramitació tècnica d’ajuts a les ADF que formen part de la Federació

 • Ajuts Gestió Forestal Sostenible de la Generalitat de Catalunya
 • Ajuts prevenció d’incendis de la Diputació de Girona
 • Ajuts/subvencions dels Ajuntaments locals

Aquest apartat es creu convenient que sigui opcional. El seu cost es calcularà per a cada ADF individualment alhora de demanar el servei.

Assistència administrativa en assembles de cada ADF

Es dona suport en la preparació de l’ordre del dia, enviament de convocatòria i redacció de les actes que es derivin de les assemblees/juntes de cada ADF.

Manteniment dels repetidors de ràdio

Actualment la Federació ADF les Gavarres té en funcionament 4 repetidors. Aquests repetidors son els que ens permeten una bona comunicació a través de les ràdios digitals. La feina de manteniment bàsic i programació d’aquest corre a càrrec de la Federació.

Manteniment de les càmeres de vigilància

Actualment la Federació ADF les Gavarres té en funcionament 9 càmeres de vigilància repartides segons el mapa adjunt. El manteniment d’aquestes corre a càrrec de la Federació.

Coordinació i Formació del voluntariat

La Federació executa un pla de formació anual dirigit a tots els voluntaris de les ADF que en formen part. Imparteix, entre d’altres cursos, la formació reglada per a la obtenció del carnet verd.

També s’ofereix la coordinació de tots els voluntaris grocs de totes les ADF federades. Aquesta coordinació implica des de l’activació en cas d’incendi i suport a l’extinció requerit per Bombers.

Furgoneta de coordinació

La Federació disposa d’una furgoneta de coordinació per donar suport com a punt de trànsit o suport logístic a la coordinació en cas d’incendi forestal. També està a disposició per a fires i altres actes en que participin les ADF. L’ADF sol·licitant només s’ha de fer càrrec del combustible.

Compra de material de forma conjunta

S’ofereix la possibilitat de comprar conjuntament tan roba i EPI, com equips de maquinaria i fungibles (pales desbrossadora, cadenes motoserra…)per tenir un millor preu. Negociacions amb entitats per aconseguir millors preus per les ADF.

La Federació d’ADF ofereix també la possibilitat de contractar assegurances dels vehicles particulars dels voluntaris amb carnet d’ADF a uns preus molt econòmics, gràcies a les avantatges que ofereix MUSSAP.

Opció d’utilitzar una Gestoria conjunta per les tramitacions de IRPF, model 347…

Servei de taller mecànic a les ADF

La federació a la seva seu de Santa Cristina d’Aro ofereix un petit taller mecànic per a diagnòstic i segona opinió amb l’ajuda del cap de brigada de l’ADF Gavarres Marítima. En cas de petites reparacions, les peces i recanvis no hi són inclosos.