Federació ADF Les Gavarres

Organització

Assemblea General
Funcions

És l’òrgan sobirà de l’entitat i marca les directrius de l’entitat.

Integrants

Presidents, secretaris i membres de les Juntes de les ADF federades.


Junta Directiva
Funcions

Representar, dirigir i administrar la Federació segons les decisions de l’Assemblea.General.

Integrants
 • President: Melcior Soler (ADF Gavarres Marítima)
 • Vicepresident: Jordi Canyet (ADF Cassà de la Selva)
 • Secretari: Enric Mateu (ADF Gavarres Nord)
 • Tresorer: Lluís Cornellà (ADF Sant Martí Vell, Juià, Celrà)
 • Vocal: Joan Canadell (ADF Puig Arques)
 • Vocal: Josep Oliveras (ADF Foixà)
 • Vocal: Joan Ramón Aladid (ADF Montgrí)
 • Vocal: Marc Fàbrega (ADF L’Estany)
 • Vocal: Josep Maria Serra (ADF Muntanyes del Llémena)
 • Vocal: Carme Gras (ADF Quart)
 • Vocal: Roser Garganta (ADF Girona)
 • Vocal: Lluís de Manuel-Rimbau (ADF Llambilles)
 • Vocal: Josep Esteve (ADF Llagostera)

Equip Tècnic

Director tècnic: Gaspar Segués

Direcció administrativa de l’entitat. Gestió de projectes encomanats per la Junta de l’entitat.

Cap de brigada: Francesc Cano

Organitzar i equipar les colles. Assignar tasques als oficials per tal que es duguin a terme els projectes enconamanats pel Director tècnic.

Oficials de colla:

Procurar pel vehicle i material de la colla. Dirigit el personal eventual o voluntari assignat per tal que es realitzin les tasques encomanades pel cap de brigada


Dispositiu de resposta d’actuacions coordinades (DRAC)
Funcions

Grup de treball de la federació comissionat per la Junta Directiva format encarregat de coordinar les actuacions del voluntariat de totes les ADF Federades en matèria de vigilància, primera intervenció i suport a l’extinció.

Integrants
 • Coordinadors i sotscoordinadors locals de les ADF federades amb Grup d’Intervenció constituit.
 • Caps de colla ADF amb responsabilitats específiques a nivell de Federació
 • Caps de colla ADF amb responsabilitats específiques a nivell de Federació
 • Director tècnic de la Federació
 • Cap de brigada de la Federació
 • Oficials de la Federació