Federació ADF Les Gavarres

Equipació ADF

Bàsica
 • Pantaló verd forestal 100%
 • Samarreta groga màniga llarga cotó 100%
 • Camisa groga cotó 100%
 • Bota forestal amb puntera, sola nitril i sola antiperforant
 • Gorra groga 100% cotó
 • Casc treballs forestals amb pantalla i protectors auditius
 • Ulleres seguretat
 • Guants
 • Barret ala ample color verd o beix
Membres del Grup d’intervenció
 • Jaquetó cotó 100% o ignífug
 • Casc intervenció certificat
 • Bota certificada resistent a foc
Maquinistes (tractors o altres)
 • Mono groc cotó 100% o ignífug certificat
 • Gorra
 • Guants
 • Bota forestal amb puntera, sola nitril i sola antiperforant
Voluntari del DRAC