Convocatòria d’ajuts a les actuacions en matèria forestal 2021 de la Diputació de Girona.

Hi poden concórrer les ADF i Federacions d’ADF de les comarques Gironines.

Novetats:

 • S’ha eliminat la subvenció per a adquisició d’equips de comunicacions de xarxa RESCAT
 • S’ha afegit la possibilitat de subvencionar, a les federacions, la despesa dels tractors que hagin participat, a petició de Bombers, en el suport a l’extinció d’incendis de més de 50 ha

Ajuts al foment foment de les actuacions de les ADF 2020

Termini de presentació: DEL 1 AL 22 DE MAIG 2020

Termini d’execució i justificació: fins al 15 d’octubre de 2020, inclòs.

Períodes subvencionables:

 • Costos fixos: despeses efectuades i pagades entre el 16 d’octubre de 2019 i el 15 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.
 • Costos variables: despeses efectuades i pagades entre l’1 de gener de 2020 i el 15 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.
 • Costos d’equips personals: despeses efectuades i pagades entre l’1 de gener de 2020 i el 15 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.

Web per informació i presentació: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-foment-de-les-actuacions-de-les-agrupacions-de-defensa-forestal-ADF

Bases: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=871824&language=es_ES&newLang=ca_ES

Convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872240&language=ca_ES

Ajornament del curs de formació bàsica ADF

A causa de la situació d’alerta generada per l’epidèmia de Coronavirus (COVID-19) s’ha acordat ajornar el curs de formació bàsica ADF fins a nou avís. Per més informació podeu trucar al telèfon 872987075.

Imatges del curs de formació per a tractoristes

Gran acceptació del curs de formació per a tractoristes i col·laboradors de les ADF. Després d’una primera part de repàs de temes organitzatius i legals, es va realitzar un repàs pràctic amb la presència de dos camions de Bombers de la Generalitat provinents del parc de la Pera.

Curs de formació bàsica 2020 per a nous voluntaris ADF

Aquest curs està orientat a totes les persones de entre 16 i 80 anys que vulguin entrar a formar part de les ADF del Baix Empordà, Gironès i Pla de l’Estany com a voluntaris actius. La seva superació comporta obtenir el certificat d’aptitud per al carnet verd ADF. L’objectiu és donar un coneixement ampli del que són les ADF, la seva organització, la normativa forestal vigent, el concepte de pla de prevenció d’incendis i els coneixements bàsics de seguretat en el treball forestal, mecànica i ús d’eines forestals.

En finalitzar el curs es realitzarà un examen per certificar que la persona ha assolit els coneixements mínim per poder iniciar-se com a ADF en la realització de treballs forestals de prevenció d’incendis forestals.

Lloc de realització del curs

Seu de la Federació ADF Les Gavarres a Santa Cristina d’Aro. Mapa: https://maps.app.goo.gl/VB2Lnnw6vEtoRhhk9

Calendari

El curs consta de cinc jornades que es realitzaran cada dissabte de 9 a 14 h, del dissabte 7 de març al dissabte 4 d’abril. Per aprovar la formació cal assistir a un mínim de 4 de les cinc jornades i superar la prova final que es realitzarà el 4 d’abril que constarà d’una part teòrica i una part pràctica sobre els conceptes tractats en la formació.

Temari

 • Introducció a les ADF: Objectius, normativa, organització, recursos humans i materials.
 • Normativa forestal: Autoritzacions i permisos per fer foc i aprofitaments forestals. Accés motoritzat a l’entorn natural. Llei de residus. Espais naturals. Espècies protegides.
 • Gestió forestal: Plans tècnics i Plans de prevenció d’incendis.
 • Prevenció d’incendis forestals: el risc, la consciencació, estructures de prevenció d’incendis, vigilància, primera intervenció i suport a l’extinció.
 • Nocions bàsiques de cartografia: interpretació de planols, sistemes de coordanes, COE (Cartografia Operativa d’Emergències), aplicacions per a mòbils, aplicacions per a ordinadors.
 • Nocions bàsiques de radiocomunicacions: Espectre radioelèctric, Xarxes d’ús per les ADF (Lima, Delta, RESCAT), ús d’equips de radiocomunicacions, procediment i llenguatge en les comunicacions.
 • Seguretat en treballs forestals: vestuari ADF, equips de protecció individual, protocols de seguretat en les activitats.
 • Maquinària forestal bàsica: Mecànica i manteniment de desbrossadores, motoserres.
 • Tècniques de treball forestal bàsiques: desbrossament forestal, trossejat i tall d’arbrat fins a 10 cm de diàmetre.

Inscripcions

Per correu electrònic a info@adfgavarres.cat facilitant:

 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • Municipi de residència i treball
 • Telèfon de contacte

Preu del curs

Gratuït.