Imatges del curs de formació per a tractoristes

Gran acceptació del curs de formació per a tractoristes i col·laboradors de les ADF. Després d’una primera part de repàs de temes organitzatius i legals, es va realitzar un repàs pràctic amb la presència de dos camions de Bombers de la Generalitat provinents del parc de la Pera.

Curs de formació bàsica 2020 per a nous voluntaris ADF

Aquest curs està orientat a totes les persones de entre 16 i 80 anys que vulguin entrar a formar part de les ADF del Baix Empordà, Gironès i Pla de l’Estany com a voluntaris actius. La seva superació comporta obtenir el certificat d’aptitud per al carnet verd ADF. L’objectiu és donar un coneixement ampli del que són les ADF, la seva organització, la normativa forestal vigent, el concepte de pla de prevenció d’incendis i els coneixements bàsics de seguretat en el treball forestal, mecànica i ús d’eines forestals.

En finalitzar el curs es realitzarà un examen per certificar que la persona ha assolit els coneixements mínim per poder iniciar-se com a ADF en la realització de treballs forestals de prevenció d’incendis forestals.

Lloc de realització del curs

Seu de la Federació ADF Les Gavarres a Santa Cristina d’Aro. Mapa: https://maps.app.goo.gl/VB2Lnnw6vEtoRhhk9

Calendari

El curs consta de cinc jornades que es realitzaran cada dissabte de 9 a 14 h, del dissabte 7 de març al dissabte 4 d’abril. Per aprovar la formació cal assistir a un mínim de 4 de les cinc jornades i superar la prova final que es realitzarà el 4 d’abril que constarà d’una part teòrica i una part pràctica sobre els conceptes tractats en la formació.

Temari

 • Introducció a les ADF: Objectius, normativa, organització, recursos humans i materials.
 • Normativa forestal: Autoritzacions i permisos per fer foc i aprofitaments forestals. Accés motoritzat a l’entorn natural. Llei de residus. Espais naturals. Espècies protegides.
 • Gestió forestal: Plans tècnics i Plans de prevenció d’incendis.
 • Prevenció d’incendis forestals: el risc, la consciencació, estructures de prevenció d’incendis, vigilància, primera intervenció i suport a l’extinció.
 • Nocions bàsiques de cartografia: interpretació de planols, sistemes de coordanes, COE (Cartografia Operativa d’Emergències), aplicacions per a mòbils, aplicacions per a ordinadors.
 • Nocions bàsiques de radiocomunicacions: Espectre radioelèctric, Xarxes d’ús per les ADF (Lima, Delta, RESCAT), ús d’equips de radiocomunicacions, procediment i llenguatge en les comunicacions.
 • Seguretat en treballs forestals: vestuari ADF, equips de protecció individual, protocols de seguretat en les activitats.
 • Maquinària forestal bàsica: Mecànica i manteniment de desbrossadores, motoserres.
 • Tècniques de treball forestal bàsiques: desbrossament forestal, trossejat i tall d’arbrat fins a 10 cm de diàmetre.

Inscripcions

Per correu electrònic a info@adfgavarres.cat facilitant:

 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • Municipi de residència i treball
 • Telèfon de contacte

Preu del curs

Gratuït.

Formació bàsica de tractoristes ADF

El proper dissabte 29 de febrer de 9 a 14h a Foixà, es farà una formació específica per a tractoristes de les ADF de la federació. Aquesta formació es convalidarà per obtenir el carnet verd ADF. El programa formatiu previst serà el següent:

 • De 8.30 a 9h – Benvinguda i cafè.
 • De 9 a 10h – Introducció a les ADF.
 • De 10 a 11h – Introducció a l’operativa del suport a l’extinció.
 • De 11 a 11.15h – Pausa cafè.
 • De 11.15 a 12.45 – Pràctica d’ús de mànegues i primera intervenció.
 • De 12.45 a 14h – Pràctica de transvàs d’aigua entre cubes i camions de bombers.

Aquesta jornada pretén ser la pràctica mínima que anualment tot tractorista que vulgui col·laborar amb les ADF en el suport a l’extinció d’incendis hauria de fer. S’està treballant per trobar una fórmula que permeti que aquells tractoristes que anualment facin aquesta jornada puguin obtenir el carnet groc ADF només per a tasques de suport amb el tractor a segona línia de foc.