Voluntariat ADF


Per ser voluntari ADF l'interessat ha de contactar amb una ADF propera al seu lloc de residència, o treball, habitual (Podeu consultar el llistat d'ADF Federades a la nostra federació o bé el llistat general d'ADF del Secretariat Nacional d'ADF).


La tasca de les ADF és possible gràcies a la figura dels voluntaris.

Per ser voluntari cal disposar d'un mínim de temps lliure per dedicar-hi, i tenir clar que implica un compromís amb l'entitat que cal complir. Aquest compromís sol ser d'un mínim de 60 hores anuals (un matí al mes aproximadament), tot i que en el cas de persones amb oficis o coneixement d'interès en cas d'incendi forestal (pagesos, ramaders, maquinistes, treballadors forestals, caçadors) es contempla com una col·laboració puntual i en casos d'emergència.

Tot voluntari ha de realitzar una formació bàsica inicial i un reciclatge anual per tenir credencial ADF.

Tipologia de voluntariat ADF

Pot variar segons la Federació o ADF però bàsicament s'estableixen tres tipus de voluntariat:

Voluntariat bàsic/forestal

 • Requisits: Tenir entre 16 i 80 anys. Tenir condicions físiques i de salut per realitzar les tasques acordades al compromís.
 • Formació: Curs inicial de formació bàsica ADF de 20 hores de durada, realitzada per la Federació territorial ADF o el Secretariat Nacional ADF.
 • Compromís: Mínim 60 hores anuals, exceptuant els col·laboradors que tinguin acord amb l'ADF.
 • Acreditació: Carnet verd ADF


Voluntariat del Grup d'Intervenció local

 • Requisits: Tenir entre 18 i 70 anys. Disposar del carnet de conduir tipus B o superior. Tenir bones condicions físiques i de salut per realitzar les tasques de suport a l'extinció assignades. Disposar de Carnet Verd ADF amb una antiguitat mínima d'un any, convalidació d'aquest o habilitació especial.
 • Formació: Curs de formació oficial homologat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de 20 hores de durada.
 • Reciclatge anual: 2 hores de teoria i 3 hores de pràctica.
 • Compromís: Mínim 60 hores anuals, exceptuant els col·laboradors que tinguin acord amb l'ADF.
 • Acreditació: Carnet groc ADF


Voluntariat del Grup d'Intervenció federal

 • Requisits: Tenir entre 20 i 70 anys. Disposar del carnet de conduir tipus B o superior. Tenir bones condicions físiques i de salut per realitzar les tasques de suport a l'extinció assignades. Disposar de Carnet Verd ADF amb una antiguitat mínima d'un any, convalidació d'aquest o habilitació especial.
 • Formació: Curs de formació oficial homologat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de 20 hores de durada.
 • Reciclatge anual: 2 hores de teoria i 3 hores de pràctica.
 • Compromís: Mínim 60 hores anuals a l'ADF local i 30 hores anuals amb la Federació.
 • Acreditació: Carnet groc ADF i credencial de la federació.