Publicada la ordre perquè tots els vehicles prioritaris portin llums blaves

Dm 31 d'agost de 2018

Publica l'ordre PCI/810/2018 de 27 de juliol amb la modificació del Reglament General de Vehicles on es detalla que tots els vehicles prioritaris han de portar senyals lluminoses V-1 de color blau. També preveu que la senyal V-16 "Dispositiu de presenyalització de perill" (el triangle), pugui acompanyar-se d'un dispositiu lluminós de color groc auto col·locat sobre el vehicle per facilitar-ne la visibilitat.