Informació institucional i organitzativa

Nom de l'entitat: Federació ADF Les Gavarres

Àmbit d'actuació: Comarques del Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany

Data de constitució:

Número de registre d'entitats: 585

CIF: G17956202

Junta executiva

  • President: Melcior Soler i Sala
  • Vicepresident: Jordi Canyet i Pujol
  • Secretari: Enric Mateu i Pou
  • Tresorera: Sandra Torras i Noguer
  • Un representant de la junta de cada ADF associada que no sigui representada en els càrrecs anteriors.

Equip tècnic

Porta el dia a dia de l'entitat duent a terme els encàrrecs de la Junta executiva.

  • Tècnic administració: Gaspar Segués i Sais
  • Responsable brigada: Francesc Cano i Bertran
  • Oficial de prevenció: Hèctor Naún Saravia i Valle

Comissió operativa

S'encarrega d'acordar i fer el seguiment dels procediments operatius en cas de vigilància i suport a l'extinció.

La formen els coordinadors operatius de les ADF associades i els voluntaris d'aquestes ADF que han assumit compromissos a nivell de federació.