Reunió coordinació 17/9/18

Dades de la reunió

 • Lloc: Restautant la Llar (La Bisbal d'Empordà)
 • Hora d'inici: 20.00h
 • Hora de finalització: 22:10h

Assistència

 1. Xavi Vicenç (Coordinador ADF Cinyana)
 2. Marc Fàbrega (Coordinador i president ADF L'Estany)
 3. Ramón Mir (Sotsoordinador ADF L'Estany)
 4. Pau Sala (Sotscoordinador ADF Gavarres Nord)
 5. Anselm Díaz (Coordinador i tècnic ADF Montgrí)
 6. Josep Vidal (Coordinador ADF Gavarres Marítima)
 7. Jordi Arrom (Coordinador ADF Girona)
 8. Jordi Sureda (Coordinador ADF Cassà de la Selva)
 9. Josep Oliveras (Coordinador i president ADF Foixà)
 10. Sandra Torras (Coordinadora ADF Puig d'Arques i Tresorera Federació)
 11. Jordi Arjona (Responsable equipació de la Federació)
 12. Francesc Cano (Cap de brigada de la Federació)
 13. Aniol Anglada (Oficial de brigada de la Federació)
 14. Gaspar Segués (Tècnic de la Federació)

Excusats: ADF Llambilles i ADF Puig Segalar

Ordre del dia

 1. Revisió campanya estiu 2018
 2. Formacions voluntariat temporada 2018-2019
  • Assegurança pròpia nous voluntaris
  • Cursos formació bàsica
  • Curs motoserrista nivell 1 i 2
  • Curs conducció 4x4
  • Curs de cap de colla
 3. Repàs temes de comunicacions i videovigilància.
  • Repàs xarxa radiocomunicacions
  • Repàs xarxa de càmeres
  • ControlADF.cat
 4. Nova brigada de la Federació
 5. novetats equipació ADF
 6. Repàs de subvencions

Desenvolupament

1. Revisió de la campanya 2018

  • Campanya molt bona per la baixa incidència d'incendis forestals.
  • Molt contents de la implicació del personal contractat per al dispositiu de vigilància de massissos finançat per part de la Diputació de Girona.
  • S'obre un debat respecte a com s'ha d'informar en cas de qualsevol incident. Es comenta que el canal primari és la radio/zello i el secundari el telegram. Què per estar al cas cal estar pendents de la radio. Hi ha petició de que en alguns cas particular es truqui al coordinador per informar-lo, però no es pot garantir que es compleixi.

2. Formacions voluntariat temporada 2018-2019

  • Assegurança pròpia. S'explica que s'està treballant per disposar d'una assegurança a nivell de Federació a la que es puguin afegir opcionalment els voluntaris de les ADF que ho desitgin. Aquesta assegurança cobreix les funcions bàsiques de les ADF, més les que es realitzen que no siguin propiament de prevenció d'incendis forestals. Es recomana a aquells voluntaris més actius que es pugui donar el cas que no realitzin un inici de servei o facin activitats amb la Federació.
  • Formació bàsica ADF. S'acorda que la formació bàsica siguin dos dissabtes al matí de teoria i un de pràctica. Les dates del primer curs seran els dissabtes 20, 27 d'octubre i 10 de novembre. El lloc a determinar depenent del nombre i origen dels participants. S'estableix que el curs té un cost de 40€ per cada nou voluntari. Aquest import es destinarà a contractar una assegurança pel curs de formació i el primer any d'ADF fins disposar de carnet oficial; també rebran la seva primera samarreta ADF.
  • Cursos motoserrista nivell 1 i 2. De cares a anar millorant la formació del voluntariat ADF, es recomana que tots els voluntaris ADF que facin anar motoserra realitzin un curs equivalent al nivell 1 del carnet de motoserrista europeu. Pels caps de colla es recomana com a mínim el nivell 2. S'han fet gestions perquè un professor titulat realitzi els cursos. La idea és que el voluntari interessat dipositi el cost del curs i en finalitzar-lo satisfactòriament recuperi l'import i sigui cobert per la seva ADF. S'estudiaran altres vies de finançament. En acabar el curs satisfactòriament s'entregarà al voluntari un certificat emès pel centre de formació i la Federació. Després de fer el curs, el voluntari a càrrec seu pot realitzar els exàmens corresponents per obtenir el carnet europeu. Aquest no serà exigit per part de les ADF si disposa del certificat propi.
  • Curs conducció 4x4. S'informa que s'estan realitzant gestions per disposar d'un professor que faci un curs de mecànica bàsica i conducció de vehicles 4x4 amb seguretat. Quan es tinguin els detalls es concretaran.
  • Curs de cap de colla. La intenció és realitzar un curs per a caps de colla de la Federació. Els requisits seran disposar del nivell 2 de motoserrista, el curs de conducció de 4x4 i un altre curs que s'està pendent de gestionar amb Bombers o la Fundació Pau Costa.
  • Curs de coordinadors. Hi ha la intenció de fer un curs de formació de coordianadors locals i comarcals amb simulacres de despatx.
  • Jornades de pràctica operativa. L'ADF l'Estany comenta que està disposada a preparar un exercici pràctic operatiu com el de l'any anterior a la seva zona. Es comenta que el que seria ideal és que es fessin tres durant l'hivern, un a cada comarca.

3. Repàs temes de comunicacions i videovigilància.

 • Xarxa de comunicacions: La xarxa digital Kenwood Nexedge ha donat bon resultat tot i els problemes relacionats amb la programació dels equips que ens hem trobat. Els nous models de talkie, incorporen GPS sense haver de portar micròfon, però cal tenir en compte que si està activat gasta bateria. El sistema de posicionament s'ha de millorar pero segurament amb els nous repetidors previstos això canviarà. Es preveu per part de la federació un nou repetidor a Mare de Déu del Món al passar l'actual analògic de la zona a digital (amb l'esforç econòmic de les ADF del Pla de l'Estany i Garrotxa) i un de nou a la zona de Piug Cargol a Palamós. La Federació ADF La Selva ha informat que preveu també instal·lar-ne dos mes durant l'any 2019.
 • Xarxa de càmeres de videovigilància: Totes les càmeres actuals són operatives, exeptuant Rocacorba que s'ha de parlar amb l'empres que facilita la connexió a Internet. De càmeres noves es preveun per l'any que ve una a Mare de Déu del Mont, una a Puig Cargol, una a Palfrugell i una altre a La Bisbal. Queda pendent cobrir la zona sud de Gavarres (Cassà - Llambilles - Quart - Giroona) perquè no es troba un emplaçament adequat.
 • ControlADF.cat: Des de federació s'està parlant amb els impulsors d'aquesta iniciativa patrocinada per l'ADF Matadepera. La sol·lució és molt bona i resoldria alguns dels problemes de l'activació de recursos. Per la part del posicionament hi ha l'opció de fer servir tablets amb targetes 3G però s'està mirant integrar-hi el posicionament de les radios digitals, així com un sistema de seguiment de vehicles professional amb un cost mensual ajustat.

4. Nova brigada de la Federació

A l'espera d'acords amb l'administració i havent-hi la possibilitat d'activar una nova brigada amb encàrrecs de propietaris ADF, s'ha activat una brigada de la federació amb la intenció de disposar de dues persones que realitzin tasques forestals de gestió i prevenció de petit format. La idea es poder disposar de persones formades i preparades al territori per fer treballs forestals amb criteri, qualitat i seguretat. El model que seguiran serà el que està en prova pilot a l'ADF Gavarres Marítima, procurant primer de tot poder cobrir les despeses de sous i material. Tot el benefici es destinarà a realitzar treballs d'interès públic en forma d'hores de disponibilitat. Per raons personals les persones que havien començat han hagut deplegar i actualment hi haurà treballant l'Aniol Anglada i en Pere Balmaña que havien estat també al dispositiu d'estiu.

5. Novetats vestuari i equipació ADF

Es recorda que la federació disposa de Jordi ARrjona com a voluntari encàrregat de gestionar el tema de vestuari i equipació ADF. Per tant es recorda que qualsevol ADF de la Federació que ho desitgi pot parlar amb ell per informar-se de tot el que calgui en aquest tema. La intenció és aconseguir mantenir una uniformitat mínima.

6. Repàs de subvencions

 • Data límit justificació ajuts Gestió Forestal Sostenible 17-28: 30 de setembre
 • Data límit justifiació ajut manteniment ADF: 15 d'octubre
 • Data límit petició ajuts Gestió Forestal Sostenible 18-19: 15 d'octubre
 • Data límit justificació ajuts forestals Diputació Girona: 15 de novembre