Convenis i subvencions

Any 2022

Conveni amb la Diputació de Girona – 90.000 € – Expedient 2022/6226 – Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Federació ADF Les Gavarres per a l’operatiu d’estiu de prevenció d’incendis forestals als massissos de l’Ardenya – Cadiretes, Les Gavarres i El Montgrí durant la campanya 2022

Ajut de la Diputació de Girona – 8.500 € – Expedient 2022/2087 – Programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2021 – Contractació de de personal tècnic de suport i coordinació a les ADF federades.


Any 2021

Conveni amb la Diputació de Girona – 96.500 € – Expedient 2021/2710 – Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Federació d’ADF de les Gavarres per al servei de prevenció d’incendis forestals als massissos de l’Ardenya – Cadiretes, Les Gavarres i el Montgrí durant la campanya 2021

Ajut de la Diputació de Girona – 8.500 € – Expedient 2021/1597 – Programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2021 – Contractació de de personal tècnic de suport i coordinació a les ADF federades.

Conveni amb l’Ajuntament de Palafrugell – 898,06 € – Expedient 76/2021 – Conveni per a la instal·lació d’una càmera de vigilància d’incendis forestals a Sant Sebastià de la Guarda


Any 2020

Conveni amb la Diputació de Girona – 60.000 € – Expedient 2020/2878 – Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Federació d’ADF de les Gavarres per al servei de prevenció d’incendis forestals als massissos de l’Ardenya – Cadiretes, Les Gavarres i el Montgrí durant la campanya 2020.

Ajut de la Diputació de Girona – 8.421,33 € – Expedient 2020/1587 – Programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2020 – Contractació de de personal tècnic de suport i coordinació a les ADF federades.


Any 2019

Conveni amb la Diputació de Girona – 60.000 € – Expedient 2019/3148 – Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Federació ADF de les Gavarres per al servei de prevenció d’incendis forestals als massissos de l’Ardenya – Cadiretes, Les Gavarres i el Montgrí durant la campanya 2019.

Ajut de la Diputació de Girona – 7.436,30 € – Expedient 2019/2385 – Programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2019 – Contractació de de personal tècnic de suport i coordinació a les ADF federades.