Transparència

Per ètica deguda de les ADF i en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern la Federació ADF Les Gavarres ha habilitat aquest apartat de transparència perquè qualsevol persona, entitat o administració pugui informar-se i conèixer la gestió adequada de l’entitat i els fons públics i privats que li són confiats.

En cas de necessitar qualsevol informació addicional que no consti en aquest apartat o subapartats podeu sol·licitar-la per correu electrònic a federacio@adfgavarres.cat